Nhảy đến nội dung
chinh sach bao mat

 

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các thông tin mà Pure Electric Việt Nam thu thập qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tại trang web methven.vn

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi sử dụng các dịch vụ và truy cập vào methven.vn, khách hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu nhận bao gồm:

 • Thông tin liên lạc, như tên, tên công ty, số điện thoại, mã zip hoặc mã bưu điện, địa chỉ email và địa chỉ thư tín;

 • Thông tin được sử dụng để tạo tài khoản trực tuyến của quý vị và các thông tin liên quan đến tài khoản khác (như tên người dùng và mật khẩu, các câu hỏi và câu trả lời bảo mật và bất kỳ thông tin nào quý vị lựa chọn để lưu trữ trong tài khoản của quý khách);

 • Thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm số mẫu, số sê-ri, loại lắp đặt và ngày lắp đặt;

 • Thông tin thanh toán, như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và thông tin chi tiết về thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật), những thông tin được bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ;

 • Các thông tin chi tiết mà quý vị cung cấp thông qua các cuộc thi và khảo sát;

 • Thông tin truyền thông xã hội, như việc xử lý, nội dung và dữ liệu khác trên truyền thông xã hội được chia sẻ với chúng tôi thông qua các tính năng của bên thứ ba mà quý vị sử dụng trên các dịch vụ của chúng tôi (như các ứng dụng, công cụ, các dịch vụ thanh toán, các ứng dụng nhỏ và phần bổ trợ được cung cấp bởi các dịch vụ truyền thông xã hội như Facebook, LinkedIn, Twitter, và YouTube…)

Quý vị không cần phải cung cấp những thông tin này, nhưng nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin thì rất khó để chúng tôi có thể phục vụ và tư vấn bán hàng cũng như giao hàng một cách tiện lợi và tốt nhất.

"Cookie" là một tệp văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của người truy cập hoặc thiết bị kết nối Internet để nhận diện trình duyệt của người truy cập hoặc lưu trữ thông tin hay cài đặt trong trình duyệt. Công nghệ này giúp chúng tôi (1) ghi nhớ thông tin của quý vị để quý vị không phải nhập lại thông tin; (2) theo dõi và hiểu cách quý vị sử dụng và tương tác với Các Dịch Vụ; (3) điều chỉnh Các Dịch Vụ phù hợp với các ưu tiên của quý vị; (4) đánh giá tính khả dụng của Các Dịch Vụ; (5) hiểu tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông của chúng tôi; và (6) để quản lý và nâng cao Các Dịch Vụ.

 

Các dịch vụ phân tích trang Web của bên thứ ba

Thông qua Các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể có được thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của quý vị qua thời gian và qua các ứng dụng, trang web, thiết bị và các dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba. Trong Các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích trực tuyến của bên thứ ba, như Phân Tích của Google. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý những dịch vụ phân tích đó sử dụng các công nghệ tự động để thu thập dữ liệu (như địa chỉ email, địa chỉ IP, các cookie và những thiết bị định danh khác) để đánh giá, ví dụ: việc sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để phát hiện các vấn đề kỹ thuật và để phục vụ cho việc quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về Phân Tích của Google, vui lòng truy cập www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Theo dõi quảng cáo trực tuyến dựa trên mối quan tâm

Thông qua các dịch vụ và trang web của chúng tôi, cả chúng tôi và các bên thứ ba nhất định (như Facebook, Google…) đều có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị để cung cấp cho quý vị các quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ thích hợp với các quan tâm cá nhân của quý vị. Khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cần có được sự chấp thuận của quý vị để xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Quý vị có thể thấy các quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác và ứng dụng trên điện thoại di động vì chúng tôi tham gia vào mạng lưới quảng cáo. Mạng lưới quảng cáo cho phép chúng tôi gửi thông điệp của mình đến những người dùng tiềm năng dựa trên các dữ liệu nhân khẩu học, sở thích của người dùng và nội dung tìm kiếm. Các mạng lưới này theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng theo thời gian bằng cách thu thập thông tin thông qua các phương tiện tự động, bao gồm sử dụng các cookie trình duyệt, Flash cookie, web beacon, định danh thiết bị, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Các mạng lưới này sử dụng thông tin đó để hiển thị các quảng cáo thích hợp với sự quan tâm của cá nhân, theo dõi trình duyệt của người dùng hoặc các thiết bị thông qua nhiều trang web và ứng dụng, và để xây dựng hồ sơ tìm kiếm và các hoạt động sử dụng ứng dụng của người dùng. Thông tin mà mạng lưới quảng cáo của chúng tôi có thể thu thập bao gồm dữ liệu về các lần truy cập của người dùng vào những trang web và ứng dụng có trong mạng lưới quảng cáo tương ứng, như các trang hoặc quảng cáo đã được xem hoặc những tác vụ được thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng. Việc thu thập dữ liệu này diễn ra trên cả Các Dịch Vụ và trang web của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có trong mạng lưới quảng cáo. Quy trình này cũng giúp chúng tôi theo dõi tính hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu nhận thông tại methven.vn để:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị;

 • Thiết lập và quản lý tài khoản của quý vị;

 • Xử lý và hoàn tất những yêu cầu và đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thông báo cập nhật cho quý vị về trạng thái đơn đặt hàng của quý vị;

 • Cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của quý khách hàng;

 • Nhận dạng và xác thực quý vị để quý vị có thể sử dụng dịch vụ;

 • Gửi thư thông báo và các thông tin khác cho quý vị nếu quý vị đăng ký nhận chúng;

 • Bán các sản phẩm của chúng tôi cho quý vị và cung cấp cho quý vị các chương trình giảm giá, bao gồm giảm giá đặc biệt, phiếu quà tặng, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi;

 • Trao đổi thông tin với quý vị và quản lý việc tham gia của quý vị trong các khảo sát và nghiên cứu thị trường;

 • Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của quý vị và cung cấp hỗ trợ khách hàng;

 • Quản lý các mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ;

 • Tuân thủ và thi hành các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu nhận để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, và theo luật pháp cho phép, theo đuổi các lợi ích pháp lý của chúng tôi (như quản lý Các Dịch Vụ của chúng tôi, thực hiện phân tích dữ liệu, điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi). Nếu không, chúng tôi cần có được sự chấp thuận để xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu nhận theo các cách khác và chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể vào thời điểm thu thập thông tin. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi có được từ quý vị (như thông qua Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc từ các bên thứ ba) cho những mục đích được mô tả ở trên.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong giới hạn luật hiện hành cho phép, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chúng tôi có được về quý vị cho đến khi (1) nó vẫn còn cần thiết cho các mục tiêu mà chúng tôi có thông tin, tuân thủ các điều khoản trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, hoặc (2) chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để lưu trữ dữ liệu ngoài giai đoạn cần thiết để phục vụ mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu. Chúng tôi chỉ xóa các dữ liệu nếu khách hàng yêu cầu.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận về quý vị, ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với (1) các công ty con và chi nhánh của chúng tôi và (2) các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, như thực hiện đơn đặt hàng, lắp đặt sản phẩm và phân tích các dữ liệu và dịch vụ, cho những mục đích được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị (1) nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý (như lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa); (2) phản hồi các yêu cầu của cơ quan chính phủ, như các cơ quan thực thi pháp luật; (3) để thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ các quyền pháp lý của chúng tôi; (4) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn tổn hại thể chất hoặc tổn hại khác hay thiệt hại tài chính; (5) liên quan đến việc điều tra hoạt động phi pháp thực sự hoặc bị nghi ngờ; (6) trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công ty hay tài sản của chúng tôi (bao gồm trường hợp tái tổ chức, giải thể hoặc phá sản); hay (7) khi có sự chấp thuận của quý vị.

 

Chuyển dữ liệu

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị cho những người nhận (bao gồm các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba) tại các quốc gia ngoài quốc gia đã thu thập thông tin đó. Các quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống với quốc gia mà quý vị cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin của quý vị cho những người nhận ở các quốc gia khác (như Hoa Kỳ), chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH PURE ELECTRIC VIỆT NAM

Địa chỉ: 158/34 Ông Ích Đương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0904 171 192

Email: pureelectric.solutions@gmail.com

 

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quyền và lựa chọn của khách hàng

Chúng tôi cung cấp cho quý vị các lựa chọn nhất định về thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về khách hàng. Để cập nhật các ưu tiên của khách hàng, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin của quý vị, giới hạn các thông tin quý vị nhận được từ chúng tôi, hoặc nộp yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ trong phần Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý vị cũng có thể ngừng đăng ký nhận danh sách gửi thư tiếp thị của chúng tôi bằng cách vào đường dẫn "Ngừng Đăng Ký" trong email của chúng tôi.

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành, quý vị có thể (1) yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu trữ; (2) yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa, xóa hoặc giới hạn thông tin; hoặc (3) thực hiện quyền chuyển dữ liệu của quý vị, bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây. Tùy thuộc vào vị trí của quý vị, quý vị có thể có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước nếu quý vị không hài lòng với phản hồi của chúng tôi. Nếu được luật pháp quy định, quý vị có thể rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào trước đây mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi hoặc phản đối bất cứ lúc nào với việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị trên cơ sở hợp pháp liên quan đến tình huống cụ thể của quý vị và chúng tôi sẽ áp dụng các ưu tiên của quý vị từ đó về sau. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và duy trì bảo mật, chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác định danh tính của quý vị trước khi cho phép quý vị tiếp cận thông tin của mình. Trong giới hạn luật pháp hiện hành cho phép, có thể áp dụng một khoản phí trước khi chúng tôi cung cấp cho quý vị bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi lưu trữ.

Các dịch vụ trực tuyến khác và các tính năng của bên thứ ba

Các Dịch Vụ của chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn đến những dịch vụ trực tuyến và trang web khác để thuận tiện cho quý vị và cung cấp thông tin cho quý vị và có thể bao gồm các tính năng bên thứ ba như các ứng dụng, công cụ, ứng dụng nhỏ và phần bổ trợ (ví dụ, các nút của Facebook, YouTube…). Các dịch vụ, trang web và tính năng bên thứ ba này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các thực hành bảo vệ quyền riêng tư của những bên thứ ba này, bao gồm thông tin chi tiết mà họ có thể thu thập về quý vị phải tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư của những bên này, và chúng tôi đề nghị quý vị xem xét kỹ chúng. Trong trường hợp các dịch vụ trực tuyến hoặc tính năng của bên thứ ba có liên quan không thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc không do chúng tôi kiểm soát, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành bảo vệ thông tin của những bên thứ ba đó.

 

7. Bảo vệ thông tin cá nhân và cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư

Cách methven.vn bảo vệ thông tin

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và hữu hình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận thông qua Các Dịch Vụ chống lại sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc không được phép.

Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này định kỳ và không thông báo cho quý vị trước về những thay đổi trong thực hành bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nêu rõ trên đầu thông báo ngày thông báo được cập nhật gần đây nhất.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại methven, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, Pure Electric Việt Nam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác và cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Methven.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của methven.vn , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số Hotline 090171192 hoặc email: pureelectric.solutions@gmail.com

 

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Pure Electric Việt Nam muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.